logotype
logotype

Język pruski i nazwy miejscowe

Jeżeli jesteś zainteresowany tym obszarem naszej działalności, skontaktuj się z nami na adres: piteris@prusai.org

Język pruski

Język pruski należy do języków bałtyckich (jak litewski i łotewski). Język, zanim zamarł na początku XVIII wieku, zostawił po sobie zabytki piśmiennictwa - XIV wieczny słownik Elbląski i trzy XVI wieczne katechizmy Marcina Lutra, z których trzeci to 78 stron pruskiego tekstu. XVI wieczne zabytki stały się podstawą naukowej odbudowy języka pruskiego, zapoczątkowanej w latach 80-tych ubiegłego wieku. Obecnie jezyk pruski jest drugim językiem dla około kilkudziesięciu Prusów i jest oficjalnie klasyfikowany jako język ożywiony (strony sil.org i ethnologue.com).

Członkowie obecnego Stowarzyszenia Prusaspirā, wcześniej grupy nieformalnej o tej samej nazwie, od połowy lat dziewiędziesiątych biorą aktywny udział w projekcie odbudowy języka pruskiego. Wśród nas ok. 10 osób używa w komunikacji języka pruskiego. Ze środków własnych członków Stowarzyszenia zostały wydane drukowane słowniki języka pruskiego w 1999 i w 2007 roku. Obecnie nasi członkowie współtworzą następujące projekty:

Słownik internetowy z automatyczną odmianą
Słownik na telefon komórkowy
Słowniki do automatycznego sprawdzania pisowni podczas pisania
Pruska klawiatura dla systemu Windows
Pruska gramatyka
W trakcie opracowywania jest podręcznik języka pruskiego oraz słownik pruski na platformę Android.

Nazwy miejscowe

Ważną częścią tej aktywności jest odzyskiwanie z zapisów pruskich nazw miejscowych. Z częścią wyników tych prac można się zapoznać na interaktywnej mapie Prus. Część nazw na tej mapie linkuje do artykułów w pruskiej Wikipedii.

2013  Stowarzyszenie Prusów - Prusaspirā. Prusowie w Polsce